Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

„Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

„Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Szanowni Państwo !

Informujemy, że w poniższych odnośnikach znajdują się uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz dokumenty do pobrania związane z przyznawaniem „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Prosimy o składanie kompletnych, wypełnionych wniosków na min. 3 miesiące przed planowanym terminem wręczenia odznaki.

Uchwała Nr II/18/13/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Uchwała Nr I/48/10/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego”

Uchwała Nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustanowienia "Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego"

Członkowie komisji doraźnej:

"Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego"


Przewodniczący: Jacek Świerkocki
Z-ca przewodniczącego: Lucyna Ekkert
Z-ca przewodniczącego: Krystian Kiełbasa
Z-ca przewodniczącego: Maria Potępa
Członek komisji: Sylwia Cieślar
Członek komisji: Piotr Czarnynoga
Członek komisji: Stanisław Dzwonnik
Członek komisji: Stanisław Gmitruk
Członek komisji: Jerzy Gorzelik
Członek komisji: Danuta Kożusznik
Członek komisji: Mirosław Mazur
Członek komisji: Grzegorz Wolnik
Członek komisji: Janusz Ogiegło
Członek komisji: Andrzej Gościniak
Członek komisji: Monika Socha
Członek komisji: Urszula Koszutska

Kontakt:

Kancelaria Sejmiku Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 273
faxy: +48 (32) 20 78 274
adres email: sejmik@slaskie.pl

2000-12-11