Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

uchwała sejmiku

Uchwała sejmiku nr V/26/2/2016
w sprawie
przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

2016-08-29