Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

uchwała sejmiku

Uchwała sejmiku nr V/36/1/2017
w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2017-04-07