Uchwała sejmiku nr V/44/19/2017
w sprawie
stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej