Uchwała sejmiku nr V/44/26/2017
w sprawie
rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego