Uchwała sejmiku nr V/44/18/2017
w sprawie
stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju