Procedury urzędoweProcedura urzędowa

Wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na produkcji tablic rejestracyjnych Informacja niniejsza jest kierowana do przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność polegającą na produkcji tablic rejestracyjnych


Procedura urzędowa

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Podmioty prowadzące taką działalność podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.