Posiedzenie komisji z dnia 12-02-2018

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek o godz. 10:30


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały druk V/740.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

foyer sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.