Posiedzenie komisji z dnia 08-02-2018

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego: • w sprawie przyznania pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku (druk V/737), • w sprawie przyjęcia załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018” (druk V/738), • w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (druk V/741).
  3. Propozycje do planu pracy Komisji.
  4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.