Posiedzenie komisji z dnia 07-02-2018

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 13.12.2017 r.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 22 listopada 2017 r. (druk V/739).
  4. Gospodarcze wykorzystanie rzek jako oś rozwoju regionów.
  5. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2018 rok.
  6. Sprawy różne (w tym Sprawozdanie z działalności KŚiGW w 2017 r.).

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.