Posiedzenie komisji z dnia 05-02-2018

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Prezentacja sportowców (p. Agnieszka Jarecka, p. Sławomir Dubiel, p. Sebastian Kawa).
  3. Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego – wybór osoby do pracy w komisji konkursowej.
  4. Sprawy różne.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.