Posiedzenie komisji z dnia 05-02-2018

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Analiza procedur nadzoru właścicielskiego realizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego.
  3. Sprawozdanie z kontroli zespołów kontrolnych.
  4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.