Posiedzenie komisji z dnia 25-01-2018

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek o godz. 10.00

Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekracji, Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie oraz prezentacja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie.
  2. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Śląskiego na przykładzie wybranych produktów z obszaru turystyki rekreacyjnej, kulturowej, kulinarnej i masowej.
  3. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.
  4. Przedstawienie realizowanych dotychczas wspólnie przedsięwzięć /Złote Maski, Nagroda im. Karola Miarki, Laury Umiejętności i Kompetencji, Dom Polski Południowej w Brukseli/.
  5. Omówienie możliwości poszerzenia współpracy Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego oraz określenie obszarów współpracy.
  6. Organizacja promocji w województwie śląskim oraz w województwie opolskim – współpraca w obszarze promocji, wymiana doświadczeń, wspólne akcje promocyjne.

Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie – 47-260 Polska Cerekiew, ul. Parkowa 23