Posiedzenie komisji z dnia 11-01-2018

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Opiniowanie zmian Zarządu Województwa do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
  3. Opiniowanie zmian Zarządu Województwa do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
  4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.