Polskie Stronnictwo Ludowe


Członek klubu: Stanisław Dąbrowa
Członek klubu: Stanisław Gmitruk
Członek klubu: Krystian Kiełbasa
Członek klubu: Danuta Kożusznik
Przewodniczący: Bronisław Karasek