Posiedzenie komisji z dnia 14-09-2004

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek 14 września 2004

godz. 14:00

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Komisje omówią sytuację finansową jednostek służby zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie. Zaopiniowane zostaną także projekty uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice