Posiedzenie komisji z dnia 13-09-2004

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 13 września 2004

godz. 8:00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Radni wizytować będą siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny.

Pałac, Koszęcin