Posiedzenie komisji z dnia 26-08-2004

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 26 sierpnia 2004
godz. 14:00 Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Radni zaopiniują projekty Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawach dotyczących dróg krajowych i powiatowych. Zostanie zaopiniowany także projekt objęcia przez Województwo Śląskie 300 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach za kwotę 300 000 zł. Sala błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice.