Posiedzenie komisji z dnia 26-08-2004

Komisja Statutowo - Regulaminowa

Czwartek, 26 sierpnia 2004
godz. 11:00 Posiedzenie Komisji Statutowo – Regulaminowej. Radni zaopiniują wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice.