Cieślar Sylwia

Fotografia: Cieślar Sylwia
Wiceprzewodnicząca Sejmiku 5 kadencji
+48 (32) 20 78 273
s.cieslar@slaskie.pl
Data urodzenia:26-05-1980
Miejsce urodzenia:
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku - Białej
- administracja
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku - Białej
- finanse i rachunkowość
Wybrany(a) z listy:
Okręg wyborczy:
Uzyskana liczba głosów: 14813

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska

Główne punktu kariery zawodowej:

- Starostwo Powiatowe w Cieszynie;
- Dyrektor Biura Poselskiego Posła Tadeusza Kopeć;
- Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Tadeusza Kopeć;
- Asystentka Posła do PE Jana Olbrychta.Członek komisji - doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
Z-ca przewodniczącego - Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich
Członek komisji - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
Członek komisji - Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej