Dzwonnik Stanisław

Fotografia: Dzwonnik Stanisław
Radny Województwa 5 kadencji
+48 (32) 20 78 273
s.dzwonnik@slaskie.pl
Data urodzenia:14-05-1950
Miejsce urodzenia:
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach - historia
Wybrany(a) z listy:
Okręg wyborczy:
Kadencja:
Uzyskana liczba głosów: 12895

Klub/Ugrupowanie: SLD Lewica Razem

Główne punkty kariery zawodowej:

- Komendant Hufca ZHP;
- Komendant Chorągwi ZHP w Częstochowie;
- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.


Inne pełnione funkcje:

- Radny Sejmiku IV kadencji.
Członek komisji - doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
Z-ca przewodniczącego - Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich
Członek komisji - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji