SLD Lewica Razem


Członek klubu: Stanisław Dzwonnik
Członek klubu: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
Przewodniczący: Michał Czarski