Doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- rozpatrywanie spraw związanych z nadawaniem „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,
- nadawanie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Komisja będzie funkcjonować do końca V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego

Przewodniczący Jacek Świerkocki
Z-ca przewodniczącego Lucyna Ekkert
Z-ca przewodniczącego Krystian Kiełbasa
Z-ca przewodniczącego Maria Potępa
Członek komisji Sylwia Cieślar
Członek komisji Piotr Czarnynoga
Członek komisji Stanisław Dzwonnik
Członek komisji Stanisław Gmitruk
Członek komisji Andrzej Gościniak
Członek komisji Jerzy Gorzelik
Członek komisji Urszula Koszutska
Członek komisji Danuta Kożusznik
Członek komisji Mirosław Mazur
Członek komisji Janusz Ogiegło
Członek komisji Marta Salwierak
Członek komisji Monika Socha
Członek komisji Grzegorz Wolnik