Doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- opiniowanie oraz inspirowanie spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości,
- analiza rynku pracy i zagadnienia dotyczące wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Komisja będzie funkcjonować do końca V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego

Przewodniczący Marek Gzik
Z-ca przewodniczącego Tomasz Bednarek
Członek komisji Grzegorz Gaża
Członek komisji Michał Gramatyka
Członek komisji Magdalena Idzik Fabiańska
Członek komisji Bronisław Korfanty
Członek komisji Józef Kubica
Członek komisji Janusz Pasternak