Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- problematyka kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ocena działalności szkół i placówek, dla których Województwo jest organem prowadzącym,
- sprawy z zakresu polityki kulturalnej na terenie Województwa.

Przewodniczący Lucyna Ekkert
Z-ca przewodniczącego Krystyna Jasińska
Z-ca przewodniczącego Bronisław Korfanty
Z-ca przewodniczącego Danuta Kożusznik
Członek komisji Ewa Żak
Członek komisji Halina Bieda
Członek komisji Piotr Czarnynoga
Członek komisji Michał Czarski
Członek komisji Andrzej Gościniak
Członek komisji Jerzy Gorzelik
Członek komisji Marek Gzik
Członek komisji Urszula Koszutska
Członek komisji Maria Materla
Członek komisji Henryk Mercik
Członek komisji Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
Członek komisji Martyna Starc-Jażdżyk