Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- problematyka pomocy społecznej,
- problematyka bezrobocia,
- promocja zdrowia,
- ocena działalności zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest organem założycielskim,
- problematyka bezpieczeństwa osób i mienia w miejscach publicznych,
- problemy związane z równym statusem kobiet i mężczyzn.

Przewodniczący Halina Bieda
Z-ca przewodniczącego Jan Kawulok
Z-ca przewodniczącego Urszula Koszutska
Z-ca przewodniczącego Maria Potępa
Członek komisji Ewa Żak
Członek komisji Lucyna Ekkert
Członek komisji Michał Gramatyka
Członek komisji Aniela Jany
Członek komisji Krystyna Jasińska
Członek komisji Beata Kocik
Członek komisji Danuta Kożusznik
Członek komisji Maria Materla
Członek komisji Mirosław Mazur