Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- zagadnienia rozwoju produkcji rolnej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, infrastruktury usługowej i agroturystyki,
- opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem i budową dróg na terenach wiejskich,
- opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem urządzeń melioracyjnych,
- zagadnienia ochrony środowiska na terenach wiejskich,
- problematyka rozwoju oświaty i kultury na terenach wiejskich.

Przewodniczący Janusz Wita
Z-ca przewodniczącego Sylwia Cieślar
Z-ca przewodniczącego Stanisław Dzwonnik
Z-ca przewodniczącego Krystian Kiełbasa
Członek komisji Stanisław Dąbrowa
Członek komisji Stanisław Gmitruk
Członek komisji Beata Kocik
Członek komisji Danuta Kożusznik
Członek komisji Józef Kubica
Członek komisji Monika Socha