Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- opiniowanie projektów wieloletnich programów wojewódzkich,
- sprawy związane z funkcjonowaniem kontraktu wojewódzkiego,
- opiniowanie planów rozwoju i usprawnienia komunikacji,
- opiniowanie i inspirowanie działań z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania krajobrazu.

Przewodniczący Martyna Starc-Jażdżyk
Z-ca przewodniczącego Magdalena Idzik Fabiańska
Z-ca przewodniczącego Małgorzata Zarychta - Surówka
Członek komisji Tomasz Bednarek
Członek komisji Halina Bieda
Członek komisji Stanisław Dąbrowa
Członek komisji Lucyna Ekkert
Członek komisji Jerzy Gorzelik
Członek komisji Julia Kloc - Kondracka
Członek komisji Janusz Pasternak
Członek komisji Zbigniew Przedpełski
Członek komisji Grzegorz Wolnik