Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- opiniowanie spraw związanych z rozwojem i promocją kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- opiniowanie planów rozwoju bazy (urządzeń) sportowo-turystycznej,
- opiniowanie wydatkowania środków finansowych z budżetu Województwa na cele kultury fizycznej rekreacji i turystyki,
- problematyka potrzeb osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji ruchowej.

Przewodniczący Maciej Kolon
Z-ca przewodniczącego Jerzy Gorzelik
Z-ca przewodniczącego Marta Salwierak
Z-ca przewodniczącego Monika Socha
Członek komisji Tomasz Bednarek
Członek komisji Sylwia Cieślar
Członek komisji Stanisław Dzwonnik
Członek komisji Aniela Jany
Członek komisji Julia Kloc - Kondracka
Członek komisji Urszula Koszutska