Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- opiniowanie projektu oraz wykonania budżetu Województwa,
- ocena działalności finansowej Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- problematyka zarządu mieniem Województwa i wojewódzkich osób prawnych.

Przewodniczący Michał Czarski
Z-ca przewodniczącego Mirosław Mazur
Z-ca przewodniczącego Janusz Pasternak
Z-ca przewodniczącego Zbigniew Przedpełski
Członek komisji Piotr Czarnynoga
Członek komisji Stanisław Gmitruk
Członek komisji Andrzej Gościniak
Członek komisji Marek Gzik
Członek komisji Jan Kawulok
Członek komisji Janusz Ogiegło
Członek komisji Martyna Starc-Jażdżyk
Członek komisji Jacek Świerkocki
Członek komisji Janusz Wita
Członek komisji Grzegorz Wolnik
Członek komisji Małgorzata Zarychta - Surówka