Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska,
- zagadnienia gospodarki wodnej oraz funkcjonowanie dróg wodnych,
- sprawy z zakresu hydrologii i geologii.

Przewodniczący Bronisław Karasek
Z-ca przewodniczącego Michał Gramatyka
Z-ca przewodniczącego Józef Kubica
Z-ca przewodniczącego Jarosław Makowski
Członek komisji Grzegorz Gaża
Członek komisji Tadeusz Gruszka
Członek komisji Henryk Mercik
Członek komisji Janusz Pasternak
Członek komisji Marta Salwierak
Członek komisji Janusz Wita
Członek komisji Małgorzata Zarychta - Surówka