Doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Komisja 5 kadencja

Zadania:
- opiniowanie oraz inspirowanie spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości,
- analiza rynku pracy i zagadnienia dotyczące wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Komisja będzie funkcjonować do końca V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego

Przewodniczący Marek Gzik
Członek komisji Grzegorz Gaża
Członek komisji Michał Gramatyka
Członek komisji Magdalena Idzik Fabiańska
Członek komisji Bronisław Korfanty
Członek komisji Józef Kubica
Członek komisji Janusz Pasternak
Członek komisji Teresa Wróbel