Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Odznaka nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego.

Szanowni Państwo !

Informujemy, że w poniższych odnośnikach znajdują się uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz dokumenty do pobrania związane z przyznawaniem „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Prosimy o składanie kompletnych, wypełnionych wniosków na min. 3 miesiące przed planowanym terminem wręczenia odznaki.

Kontakt:

Kancelaria Sejmiku Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 20 78 273
faxy: +48 (32) 20 78 274
adres email: sejmik@slaskie.pl

Doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Nr II/18/13/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustanowieni
Uchwała Nr I/48/10/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia „
Uchwała Nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustanowienia "Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego"
Graficzny wzór „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego” - załącznik do uchwały Nr I/48/10/2002
Regulamin Przyznawania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” (tekst jednolity)
Wniosek dla osób fizycznych
Wniosek dla osób prawnych
Wzory legitymacji - załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu Przyznawania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
Wzór dyplomu - załącznik nr 4 do Regulaminu Przyznawania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”