Przewodniczący Sejmiku Śląskiego w poprzednich kadencjach

1998–2002 Ryszard  Ostrowski - I kadencja

2002–2006 Zbigniew Wieczorek - II kadencja

2006–2008 Piotr Zienc - III kadencja

2009–2010 Michał Czarski - III kadencja

2010–2011 Bogusław Śmigielski - IV kadencja

2011–2014 Andrzej Gościniak - IV kadencja

2014-2017 Grzegorz Wolnik - V kadencja