Skarga na rozstrzygniecie wojewody

Plik

Podczas 40 sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze wojewody śląskiego, które dotyczyło wcześniej przyjętego statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Przypomnijmy: w połowie czerwca br. Sejmik Województwa Śląskiego – zgodnie z nowelizacją Prawo Ochrony Środowiska – przyjął nowy statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wśród zapisów znalazł się też ten mówiący o obligatoryjnej jednomyślności wszystkich pięciu członków zarządu WFOŚiGW w Katowicach. Wraz z nowelizacją Prawa ochrony środowiska czterech z nich ma wskazywać wojewoda, a jednego – samorząd województwa śląskiego.

18 lipca br. wojewoda śląski wszczął postępowanie nadzorcze dotyczące przyjętego statutu WFOŚiGW w Katowicach. Kwestionowano m.in. zapis dotyczący jednomyślności członków zarządu Funduszu. Już 21 lipca wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność przyjętych zapisów.

Podczas dzisiejszej sesji większość radnych Sejmiku nie zgodziła się z argumentacją wojewody i zagłosowała za skargą na jego rozstrzygnięcie nadzorcze. Rozjemcą sporu ma być sąd administracyjny.

Galeria zdjęć Plik Plik Plik Plik Plik Plik