Radni Sejmiku uczą o tradycji samorządu

Plik

Młodzież ze szkół powiatu tarnogórskiego poznawała tradycję samorządowego województwa śląskiego

Z uczniami w Sali Sejmu Śląskiego spotkała się radna Sejmiku Lucyna Ekkert. Mówiła o historii Sejmu Śląskiego oraz pracach obecnego Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego.

Uczniowie zwiedzili także historyczny Gmach Sejmu Śląskiego. Lekcja historii została zorganizowana z okazji 95 rocznicy wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego. Kilka dni temu radna Halina Bieda przeprowadziła podobną lekcję z uczniami świętochłowickich szkół.

4 września 1922 roku odbyły się pierwsze wybory, a 10 października 1922 roku pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego. Sejm Śląski utworzono na mocy Statutu Organicznego Województwa Śląskiego – ustawy konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego z 15 lipca 1920 r. Powołanie go do życia stanowiło konsekwencję nadania województwu śląskiemu autonomii. Wyrażała się ona m.in. możliwością ustanawiania w niektórych dziedzinach życia publicznego odrębnych praw oraz decydowania o ewentualnym zastosowaniu w województwie śląskim ustawodawstwa ogólnopolskiego. Sejm Śląski powoływał Radę Wojewódzką i posiadał władzę legislacyjną na terenie województwa śląskiego, przy czym polityka zagraniczna i sprawy wojskowe wyjęte były spod jego kompetencji i podlegały Sejmowi RP. Do kompetencji Sejmu Śląskiego należały wszystkie ustawy w zakresie szkolnictwa, policji, wód, organizacji administracji wojewódzkiej i samorządu, rolnictwa czy wyznań. Sejm Śląski był także uprawniony do wydawania przepisów cywilnych i karnych w zakresie swojej właściwości.

Galeria zdjęć Plik Plik Plik