Mieszkańcy województwa z inicjatywą uchwałodawczą

Plik

Podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto m.in. Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi

Na samym początku obrad uzupełniono porządek o dwa projekty uchwał, które zaraz potem radni przegłosowali. Jeden dotyczy ustanowienia przyszłego roku Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Drugi projekt z kolei nadawał kolejnym 12 miesiącom nazwę Roku Odry – Rzeki Pozytywnej Energii.

Polska jest już sygnatariuszem Porozumienia AGN, które ma na celu rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Dodatkowo do współpracy w temacie renesansu polskich dróg śródlądowych Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprosiło samorządy.

Jako pierwszy Rok Odry ustanowił samorząd województwa dolnośląskiego. Kolejne mają to w najbliższych planach.

Wśród kilkunastu przyjętych uchwał znalazła się uchwała określająca zasady i tryb wykonywania inicjatywy uchwałodawczej  mieszkańców Województwa Śląskiego (co najmniej 10 tys. mieszkańców  Województwa może przedłożyć projekt uchwały pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego).

„Przepisy dotyczące inicjatywy mieszkańców spotkały się z pozytywną opinią Kancelarii Rady Ministrów” – zaznaczył Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Oddanie inicjatywy grupie mieszkańców jest bez wątpienia kolejnym krokiem w kierunku partycypacji, w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspólnego uczenia się demokracji” – przekonywał marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Ponad to przyjęto m.in. uchwały w sprawie: oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania współpracy nauki, biznesu i samorządu; zmiany Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi; regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zgody na używanie flagi Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Załączniki
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Śląskiego [197,7kB]
Uchwała nr 47/235/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego [191,9kB]
Załacznik 1 [75,8kB]
Załącznik 2 [124,4kB]

Filmy