Konwent Przewodniczących Sejmików w Opolu

foto. UMWO
Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w Opolu

Głównym przedmiotem obrad była reforma systemu ochrony zdrowia, a szczególnie tematyka wynagrodzeń minimalnych i sieci szpitali. Uczestnicy zapoznali się również z realizacją wojewódzkiego budżetu obywatelskiego i programem „Opolskie dla Rodziny”.

W czasie konwentu przewodniczący sejmików wybrali przewodniczącego Konwentu Przewodniczących Sejmików. Został nim Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Uczestnicy zwiedzili Zamek w Mosznej, który do niedawna służył jako budynek szpitala, a dzisiaj jest instytucją kultury jako spółka Samorządu Województwa Opolskiego, Elektrownię Opole, zabytki Nysy, muzea Śląska Opolskiego oraz Polskiej Piosenki wraz z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy biur i kancelarii Sejmików Województw RP.