Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Aktualności

Sesja trzech rad

Wręczenie rezolucji w sprawie 500 lat reformacji było momentem kulminacyjnym Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, Rady Miasta Cieszyn i Rady Powiatu Cieszyńskiego

Obrady zostały zwołane w ramach obchodów Roku Reformacji, który ustanowił na 2017 rok Sejmik Województwa Śląskiego. Zebranych na uroczystości w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie powitał Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna. Po nim głos zabrał Wojciecha Saługa, marszałek województwa śląskiego, a także Janusz Król, starosta powiatu cieszyńskiego oraz Adrian Korczago, biskup diecezji cieszyńskiej.

„Zróżnicowanie wyznaniowe, jakie wprowadził ruch reformacyjny, stymulowało i wpływało pozytywnie na rozwój naszego regionu. Aktywność luteran przyczyniła się do rozkwitu życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, a także rozwoju edukacji i działalności charytatywnej. Nie przypadkiem zatem ogólnopolskie obchody Roku Reformacji zainaugurowane zostały 31 października w Cieszynie – miejscu wyjątkowym ze względu na wieloletnie zgodne współistnienie kultur, religii i narodowości. Nie przypadkiem również dziś spotykamy się w tym samym miejscu podczas wspólnej, uroczystej sesji. Przy tej okazji dziękuję cieszynianom za serdeczną, pełną życzliwości gościnę w ich pięknym mieście” – powiedział marszałek Saługa.

Uroczystą sesję otwarli i prowadzili wspólnie Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Andrzej Surzycki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Cieszyna oraz Ludwik Kuboszek, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Radni w przyjętej rezolucji wyrazili wolę, by w Cieszynie – mieście reformacji podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców regionu wyznania ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na dalszą owocną, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski. Rezolucja wymienia również znanych ewangelików z naszego regionu, m.in. ks. Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodziny Hochbergów, von Donnersmarcków, Dietlów, siostrę Ewę Thiele-Winkler, ród Michejdów, ks. Andrzeja Buzka, Jana Kubisza, męczenników reżimu nazistowskiego – ks. Karola Kulisza i Jana Sztwiertnię, a także Jana Gawlasa i Stanisława Hadynę. Tekst rezolucji został odczytany przez trzech przewodniczących rad, zaś specjalne okolicznościowe egzemplarze otrzymali biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i biskup Adrian Korczago.

Uroczystości sejmiku, rad miasta i powiatu cieszyńskiego zbiegły się z odwiedzinami autobusu reformacyjnego, który w ramach jubileuszu odwiedzi 68 miast reformacyjnych w 19 krajach całej Europy. W pojeździe obecni są wolontariusze, którzy w każdym z miast włączają się w regionalne obchody 500-lecia Reformacji z lokalnymi Kościołami oraz organizacjami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Podczas pobytu busa w Cieszynie dyżurowali w nim duchowni, było można zapoznać się z historią Reformacji i materiałami na jej temat. Przed busem została ustawiona podświetlana wystawa "Historia 500 lat Reformacji" przygotowana przez Wydawnictwo Augustana przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

2017-02-08