Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Aktualności

Pamięci ofiar akcji „Wisła”

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie upamiętnienia czystek etnicznych w 70 rocznicę rozpoczęcia akcji „Wisła”

25 kwietnia 1947 roku Prezydium Rady Ministrów zadecydowało o przeprowadzeniu w południowo-środkowo-wschodniej Polsce akcji deportacyjnej pod kryptonimem „Wisła”. To działanie mające na celu walkę z Ukraińską Powstańczą Armią i Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów stało się w rzeczywistości czystką etniczną, która dotknęła około 150 tys. osób o przynależności łemkowskiej i ukraińskiej.

Na terenie obecnego województwa śląskiego przez Centralny Obóz Pracy w Jaworznie przeszło blisko cztery tysiące deportowanych, sto kilkadziesiąt znalazło śmierć.

„W 70 rocznicę tragicznych wydarzeń Sejmik Województwa Śląskiego czuje się w obowiązku upamiętnić ofiary czystek etnicznych, stanowiących naruszenie podstawowych praw człowieka. Los wysiedlonych Łemków i Ukraińców niech będzie przestrogą przed stosowaniem zasady zbiorowej odpowiedzialności i polityka przymusowej asymilacji” – czytamy w przyjętej rezolucji.

2017-04-24