Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Aktualności

Pieniądze na konserwację zabytków

Podczas sesji Sejmiku radni zadecydowali o przyznaniu 800 tys. zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Celem dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. W tym roku na liście znalazło się 25 projektów.

Najwyższa dotacja w kwocie 200 tys. zł została przeznaczona dla Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach na remont konserwatorski fragmentu elewacji północnej, wschodniej, południowej i zachodniej.

2017-05-22