Wiadomości

XXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Na wniosek grupy radnych Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Zbigniew Wieczorek zwołał na 30 września br. XXV sesję Sejmiku poświęconą omówieniu aktualnej sytuacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oraz przyjęciu uchwały dotyczącej WPKiWXXI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Czerwcowa sesja Sejmiku została rozszerzona o dodatkowy punkt porządku obrad. W związku ze złożeniem przez Jana Olbrychta rezygnacji z mandatu radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia tego mandatuWizyta francuskich radnych

Zakończyła się trzydniowa wizyta delegacji radnych regionu Nord–Pas de Calais w Województwie Śląskim. Delegacji przewodniczyła pani Colette Huvenne – radna regionu Nord–Pas de Calais odpowiedzialna za kontakty z krajami Europy środkowej i wschodniej