Wiadomości


Mamy budżet na rok 2017

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2030 oraz budżet województwa na 2017 r. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 27 radnych, 15 opowiedziało się przeciwSejmik za utrzymaniem obecnych granic Opola

Radni Województwa Śląskiego wspierają rezolucję Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wystąpienia do Rządu RP o weryfikację rozporządzenia Rady Ministrów, które od stycznia 2017 zmienia granice Opola