Wiadomości


Polsko-niemieckie rozmowy o gospodarce

Wzmocnienie współpracy gospodarczej to główny temat spotkania Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego z jej odpowiednikiem w Landtagu Nadrenii Północnej-WestfaliiRadni wystąpili z apelem

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Apel dotyczący zaniechania konfrontacyjnych wystąpień wobec środowisk śląskich regionalistów”