Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Martyna Starc-Jażdżyk

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273
m.starc@slaskie.pl


Data urodzenia: 9-9-1965
Miejsce urodzenia: Zelów
Wykształcenie:
Nazwa szkoły i kierunek:
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: katowicki
Kadencja: radny III I IV kadencji
Uzyskana liczba głosów: 10541

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska