Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Stanisław Dzwonnik

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273
s.dzwonnik@slaskie.pl


Data urodzenia: 14-5-1950
Miejsce urodzenia: Grabowa
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach - historia
Wybrany(a) z listy: SLD Lewica Razem
Okręg wyborczy: częstochowski
Kadencja: radny IV kadencji
Uzyskana liczba głosów: 12895

Klub/Ugrupowanie: SLD Lewica Razem

Główne punkty kariery zawodowej:

- Komendant Hufca ZHP;
- Komendant Chorągwi ZHP w Częstochowie;
- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.


Inne pełnione funkcje:

- Radny Sejmiku IV kadencji.