Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Maria Potępa

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273
m.potepa@slaskie.pl


Data urodzenia: 25-3-1948
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach; Wydział Lekarski, studium doktoranckie
Zawód: lekarz
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: sosnowiecki
Kadencja: radny IV kadencji
Uzyskana liczba głosów: 9575

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska