Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Jerzy Gorzelik

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273
mobil +48 607 440 918
j.gorzelik@slaskie.pl


Data urodzenia: 25-10-1971
Miejsce urodzenia: Zabrze
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - historia sztuki
Zawód: historyk sztuki
Wybrany(a) z listy: Ruch Autonomii Śląska
Okręg wyborczy: katowicki
Kadencja: radny IV kadencji
Uzyskana liczba głosów: 15812

Klub/Ugrupowanie: Ruch Autonomii Śląska


Główne punkty kariery zawodowej:

- Pracownik naukowy – Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.Inne pełnione funkcje:

- Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska.