Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Henryk Mercik

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273
h.mercik@slaskie.pl


Data urodzenia: 20-2-1969
Miejsce urodzenia: Chorzów
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Politechnika Śląska w Gliwicach - architektura
Zawód: dr inż. architekt
Wybrany(a) z listy: Ruch Autonomii Śląska
Okręg wyborczy: chorzowski
Kadencja: radny IV kadencji
Uzyskana liczba głosów: 9261

Klub/Ugrupowanie: Ruch Autonomii Śląska


Główne punkty kariery zawodowej:

- 2004 – obrona doktoratu;
- 2005 – uprawnienia architektoniczne;
- Rzeczoznawca SKZ.Inne pełnione funkcje:

- Prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków;
- Wiceprzewodniczący RAŚ.