Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Wiceprzewodniczący Sejmiku 5 kadencji

Janusz Wita

Wiceprzewodniczący Sejmiku 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273
j.wita@slaskie.pl


Data urodzenia: 12-6-1968
Miejsce urodzenia: Połomia
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Akademia Rolnicza w Krakowie; Wydział Rolniczy
Zawód: inżynier rolnik
Wybrany(a) z listy: Ruch Autonomii Śląska
Okręg wyborczy: rybnicki
Kadencja: radny IV kadencji
Uzyskana liczba głosów: 8164

Klub/Ugrupowanie: Ruch Autonomii Śląska


Główne punkty kariery zawodowej:

- 1993 – do nadal – własne gospodarstwo rolne;
- 1999 – 2002 – Członek Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej;
- 2003 – 2010 – Zastępca Wójta Gminy Mszana;
- 2010 – do nadal – Radny Sejmiku;Inne pełnione funkcje:

- delegat do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.