Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Wiceprzewodniczący Sejmiku 5 kadencji

Grzegorz Wolnik

Wiceprzewodniczący Sejmiku 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273
g.wolnik@slaskie.pl


Data urodzenia: 20-10-1964
Miejsce urodzenia:
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny - filologia polska
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: rybnicki
Kadencja: radny IV kadencji
Uzyskana liczba głosów: 7122

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska